Home

Stichting Nigerese Community in Nederland wil de cultuur en historie van Niger in Nederland uitdragen en Nigerezen in Nederland ondersteunen.

De contacten tussen Nigerese/Nederlanders te versterken en hen te stimuleren om goed te integreren in de Nederlandse samenleving door jongeren te begeleiden om een goede weg te vinden in de Nederlandse samenleving, hen stimuleren om de Nederlandse taal te leren en helpen bij het vinden van een baan.
Om ontwikkelingsprojecten in Niger op te zetten om daar de kansarme jongeren een beter bestaan te bieden.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting ondersteunt de Millennium Verklaring van de Verenigde Naties.